www.quranahkam.com

Webmaster  May Fahmi  

الصفحة الرئيسية

من نحن

برامج

فعاليات

صور

Om os  

اتصل بنا

Al-Aqila Zainab Club er en lovlig, registreret forening, og har foreningsnummer 27084. Foreningen har eksisteret siden 1985, og har udviklet sig siden, og nu har den taget en mere fleksibel og moderne form, hvilket har gjort, at opbygningen nu ligner en klub, mere end en regulær forening.

I starten var det ikke mere end en lille samling af kvinder og yngre piger som mødtes en gang om ugen til noget hyggelig snak og diskussion af dagligdags problemer. Dette udviklede sig i retning af mere systematik, hvor pigerne kunne få mere rådgivning og vejledning i husholdning, madlavning, og god opførsel. Enkelte kostbare aktiviteter blev finansieret af nogle af medlemmerne eller fra nogen af de rige som støttede foreningen engang i mellem. Eftersom der var større og større deltagelse af mindre børn, var der behov for mere systematik og flere aktiviteter til opfyldelse af det stadig voksende behov til rømning af de forskellige aldersklasser. Der var brug for finansiering af disse aktiviteter. Der blev stiftet en bestyrelsesgruppe af de mest aktive medlemmer som meldte sig frivilligt, og aktiviteterne blev organiseret efter fastlagte skemaer. Foreningen søgte støtte hos Københavns Kommune, og begyndte at opkræve symbolsk kontingent af medlemmerne som skulle dække en del af aktiviteterne. Pengene bliver brugt til dækning af materialer til brug i de forskellige aktiviteter. Samtlige arbejdere, undervisere, trænere, foredragsholdere og  er frivillige arbejdende og får ikke belønning for deres arbejde. Udstyr som computer, printer og lign. er administrationens egne private udstyr.

Aktiviteterne ændrer sig hele tiden i takt med hvad medlemmerne ønsker, hvad foreningen har råd, kræfter og ressourcer til, samt deltagelsesniveauet. Der skelnes mellem faste og lejlighedsvise aktiviteter, både planlagte og ikke planlagte. Der bliver bestræbt på at skaffe de bedste kvalificerede undervisere, trænere og foredragsholdere til foreningen. Eftersom dette skal foregå gratis, har det altid været lidt svært at finde de ønskede personer med hele tiden. Men dette lykkes det meste af tiden, og blandt foreningspersonale er der læger, økonomer, pædagoger, diætister, specialister i sprog, EDB, forskellige håndværk og meget andet. Sammen, arbejder disse mennesker for at fremme integrationen især blandt størstedelen af vore medlemmer som har en anden etnisk baggrund, at skabe et trygt og velfungerende miljø, hvor private og ikke private problemstillinger kan forsøges løst, at udvikle de unges talenter, at hjælpe dem med lektier, samt at yde anden form for undervisning efter ønske.

Kontingent er på små kr. 50,- om måneden. Er man registreret som medlem, men er ikke aktiv, behøver man ikke at betale det månedlige kontingent. Administration af foreningens penge foregår ved revisionsfirmaet INVEST PLUS REVISION & RADGIVNING, og budgettet bliver år for år fremlagt til Københavns Kommune til godkendelse. Klubbens regler udleveres til nye medlemmer ved indmeldelse. Kan fås ved henvendelse til administrationen. Kan snart downloades fra hjemmesiden.

 www.alaqila.com • © Copyright 2008